Other News

Parimad riigid, kuhu koheselt elama minna

Parimad riigid, kuhu koheselt elama minna

Uut elukohta ja riiki vaadates mõeldakse paljude aspektide peale. Oluline on see, et elukvaliteet oleks keskmisest kõrgem. Samuti vaadatakse, kas kohalik kultuur ja elu-olu on ikka vastuvõetav. Kui kultuurilised erinevused on meeletult suured, siis ei pruugi sihtriik absoluutselt atraktiivse valikuna tunduda ja võib potentsiaalsete kandidaatide nimekirjast täielikult kaduda. Järgnevalt koostame […]

Miks lähevad inimesed oma koduriigist ära?

Miks lähevad inimesed oma koduriigist ära?

Üsna tavaliseks on tänapäeval muutunud immigratsiooniteemad, sest nendest räägitakse nii raadios, lehes kui televisioonis. Meile tundub pidevalt, et paljud inimesed tulevad muudest maakera paikadest Euroopasse majanduslikel põhjustel, ent tegelikult võib võimalikke tõuke- ja tõmbetegureid olla kõvasti rohkem. Nüüd uurimegi välja, millised on põhilised tagamaad oma koduriigist lahkumisel. Sõda Sõjategevus oma […]

Immigrantide suurimad probleemid, millele on lihtsad lahendused

Immigrantide suurimad probleemid, millele on lihtsad lahendused

Rahvastikuteadlaste hulgas on ütlus: „Kõikidele sotsiaalsetele probleemidele on lihtsaid lahendusi. Ja kõik need lihtsad lahendused on kõige hullemad valikud.“ Teataval määral peab see paika, kuid siiski pole immigratsiooni puudutavad küsimused täiesti lootusetult komplekssed. Järgnevalt vaatleme põgusalt tüüpilisi immigrantide poolt kogetavaid probleeme, millele on olemas võrdlemisi lihtsakoelised, ent seejuures täielikult vettpidavad […]