Other News

Milliseid koolitusi korraldada sisserännanutele?

Milliseid koolitusi korraldada sisserännanutele?

Pidev koolitamine on integratsiooni alus, kui teemaks on sisserännanud inimesed kolmandatest riikidest väljaspool Euroopa Liitu. Ilma pideva õppetööta on inimestel raskem mõista kohalikku kultuuri, elu-olu ja seaduseid ning tavasid. Tõepoolest on pärast suuremat immigratsioonilainet toimunud Euroopas mitmeid küsitava väärtusega juhtumeid, näiteks on toimunud Suurbritannias aumõrvu, mis meie kultuuriruumi absoluutselt ei […]

Euroopa Liidus uude kohta elama asumine

Euroopa Liidus uude kohta elama asumine

Kuigi räägitakse väga palju sellest, kuidas inimesed tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu siia riikidesse elama, siis natuke vähem puudutatakse teemat, mis võiks muuta nii mõnegi eestlase elu. Nimelt on võimalik kolida Euroopa Liidu sees ühest riigist teise. See nõuab küll veidi paberitööd ja asjaajamist, ent tegu pole sugugi võimatu väljavaatega paljude […]

Meditsiiniprobleemid immigrantide seas

Meditsiiniprobleemid immigrantide seas

Meditsiiniprobleemidega peavad rinda pistma kõik inimesed, vahet pole, kas nad on riigis juba pikka aega elanud või alles uusasunikud. Igal juhul on oluline mõista, et immigrantide seas võivad kohalike elanikega võrreldes esineda tavapärasest teistsugused tervislikud probleemid. Need tulenevad emigrantide unikaalsest olukorrast. Üks põhilisi probleeme, mis meditsiini seisukohast emigrantidel esineb, on […]

Välisriiki emigreerumine muudab elu jäädavalt

Välisriiki emigreerumine muudab elu jäädavalt

Elus kogetakse igasuguseid erinevaid muutuseid, näiteks lähedase surm või lahutus abikaasast. Üks taoliseid suuri muutusi on kohe kindlasti välisriiki emigreerumine, kuna see nõuab väga tugevat isiksust, kohanemisvõimet ja otsustuskindlust. Mõnikord ei pruugi inimestel kõiki neid omadusi eraldi ollagi, aga elu sunnib neid ühest kohast teise liikuma ja kogu senise elu […]