Other News

Immigrantide suurimad probleemid, millele on lihtsad lahendused

Immigrantide suurimad probleemid, millele on lihtsad lahendused

Rahvastikuteadlaste hulgas on ütlus: „Kõikidele sotsiaalsetele probleemidele on lihtsaid lahendusi. Ja kõik need lihtsad lahendused on kõige hullemad valikud.“ Teataval määral peab see paika, kuid siiski pole immigratsiooni puudutavad küsimused täiesti lootusetult komplekssed. Järgnevalt vaatleme põgusalt tüüpilisi immigrantide poolt kogetavaid probleeme, millele on olemas võrdlemisi lihtsakoelised, ent seejuures täielikult vettpidavad […]