Other News

Emigratsiooni mõju lastele

Emigratsiooni mõju lastele

Lapsed on igal juhul vastuvõtlikumad elu muutustele, ent ühest riigist teiste kolimine võib neidki vägagi tugevalt mõjutada. Laste puhul on oluline teadvustada, et nendega tuleb kõik suuremad muutused korralikult läbi rääkida. Vastasel juhul võib neile midagi arusaamatuks jääda ja see tekitab pikemas perspektiivis hõõrdumisi ja pingeid, näiteks laste ja vanemate […]

Milliseid koolitusi korraldada sisserännanutele?

Milliseid koolitusi korraldada sisserännanutele?

Pidev koolitamine on integratsiooni alus, kui teemaks on sisserännanud inimesed kolmandatest riikidest väljaspool Euroopa Liitu. Ilma pideva õppetööta on inimestel raskem mõista kohalikku kultuuri, elu-olu ja seaduseid ning tavasid. Tõepoolest on pärast suuremat immigratsioonilainet toimunud Euroopas mitmeid küsitava väärtusega juhtumeid, näiteks on toimunud Suurbritannias aumõrvu, mis meie kultuuriruumi absoluutselt ei […]

Euroopa Liidus uude kohta elama asumine

Euroopa Liidus uude kohta elama asumine

Kuigi räägitakse väga palju sellest, kuidas inimesed tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu siia riikidesse elama, siis natuke vähem puudutatakse teemat, mis võiks muuta nii mõnegi eestlase elu. Nimelt on võimalik kolida Euroopa Liidu sees ühest riigist teise. See nõuab küll veidi paberitööd ja asjaajamist, ent tegu pole sugugi võimatu väljavaatega paljude […]

Meditsiiniprobleemid immigrantide seas

Meditsiiniprobleemid immigrantide seas

Meditsiiniprobleemidega peavad rinda pistma kõik inimesed, vahet pole, kas nad on riigis juba pikka aega elanud või alles uusasunikud. Igal juhul on oluline mõista, et immigrantide seas võivad kohalike elanikega võrreldes esineda tavapärasest teistsugused tervislikud probleemid. Need tulenevad emigrantide unikaalsest olukorrast. Üks põhilisi probleeme, mis meditsiini seisukohast emigrantidel esineb, on […]