Miks lähevad inimesed oma koduriigist ära?

Üsna tavaliseks on tänapäeval muutunud immigratsiooniteemad, sest nendest räägitakse nii raadios, lehes kui televisioonis. Meile tundub pidevalt, et paljud inimesed tulevad muudest maakera paikadest Euroopasse majanduslikel põhjustel, ent tegelikult võib võimalikke tõuke- ja tõmbetegureid olla kõvasti rohkem. Nüüd uurimegi välja, millised on põhilised tagamaad oma koduriigist lahkumisel.

Sõda

Sõjategevus oma koduriigis on kindlasti üks kõige karmimaid põhjuseid, miks inimesed on otsustanud oma kodumaalt lahkuda. See on ränk situatsioon, mille käigus võib olla saanud surma juba mitmeid inimesi, keda sa oled kalliks pidanud ja armastanud. Seepärast on sõjapagulaste teema niivõrd komplitseeritud, kuna ühe situatsiooni taga võib peituda suur kimp erinevaid põhjuseid: lähedaste surmad, elukoha kaotus, oht oma elule jne. Pealtnäha võime vaid sildistada neid suurelt „sõjapõgenikeks“, ent tegelikult on igal ühel neist oma karm lugu rääkida.

Lahutus

Võime küll mõelda, et lahutus ei pruugi olla piisav põhjus oma koduriigist ära minemiseks, ent mõnikord võivad inimesed niivõrd tugevalt pettuda oma riigi vastassoo esindajatest, et otsustatakse õnne hoopiski välismaale otsima minna. Seegi on üsna komplitseeritud põhjus, sest järelikult pole suure tõenäosusega inimesel peale oma lahutatud kaasa erilisi sidemeid koduriigis olnud. Vastasel juhul oleks need lähedased inimesed neid koduriigis hoidnud, sest kes tahaks sõpradest lahus olla!?

Tagakiusamine

Maailmas leidub piisavalt riike, kus toimub erinevate usuliste või rahvuslike gruppide tagakiusamine. Seepärast otsustavad mõned inimesed oma koduriigist lahkuda, kuna nad ei suuda enam taluda, et nad peavad igapäevaselt otsekui „munakoorte peal kõndima“. Ja see on alles kergem juhtum, kuna usupõhise vägivalla käigus võidakse osasid inimesi isegi tappa või vähemalt pidevalt vägivaldsel kombel taga kiusata.

Lootus paremale elule

Kuigi alguses mainisime, et raha on ainult üks võimalikke põhjuseid rändluseks, siis kohe kindlasti pole see vähese olulisusega. Paljud inimesed soovivad hakata paremini elama ja enda majanduslikult kindlustamine on mõnes riigis kergem kui teises. Kui koduriigis puuduvad piisavad võimalused tööturul leiva teenimiseks, siis osad inimesed näevad seda vettpidava põhjusena välismaale minekuks.