Immigrantide suurimad probleemid, millele on lihtsad lahendused

Rahvastikuteadlaste hulgas on ütlus: „Kõikidele sotsiaalsetele probleemidele on lihtsaid lahendusi. Ja kõik need lihtsad lahendused on kõige hullemad valikud.“ Teataval määral peab see paika, kuid siiski pole immigratsiooni puudutavad küsimused täiesti lootusetult komplekssed. Järgnevalt vaatleme põgusalt tüüpilisi immigrantide poolt kogetavaid probleeme, millele on olemas võrdlemisi lihtsakoelised, ent seejuures täielikult vettpidavad lahendused.

Keelt on keeruline õppida

Vaieldamatult seisneb immigrantide üks põhilisi probleeme keeleõppes. Kui liigud oma kodukohast uue riigikeelega paika, siis saad koheselt aru, et suurimad sinu ees kõrguvad vallid seisnevad keeleoskuses. Kui soovid töötada kohalikus kohvikus, siis ainult rahvusvahelisest inglise keelest ei pruugi piisata (kui immigratsioon ei põhine USAsse või Suurbritanniasse liikumisel). Lisaks sellele on vaja osata kohalikku keelt, näiteks jäävad ainult emakeele ja inglise keelega Iraagist pärit kodanikud hätta Tšehhis või Itaalias.

Lahendus: Korralik keeleõppeprogramm, mis on riiklikult rahastatud. See peaks premeerima inimesi selle eest, et nad tulevad kohale ja hakkavad kohalikku keelt õppima.

Sõpru on raske leida

Otse loomulikult on üks raskemaid asju immigratsiooni juures oma vanade sõprade mahajätmine. Tihti ei saa rändluses olevad inimesed võtta kaasa oma pereliikmeid, sugulasi või häid sõpru. Murtud sidemed teevad haiget ja muudavad keeruliseks edasiste sammude tegemise, kuna jäädakse igatsema oma vanu tuttavaid. Eelnevalt kirjeldatud probleemi taustal võib olla raske kohalikega suhtlema hakata, sest keelebarjäär teeb oma töö ja uued tutvused jäävad saamata.

Lahendus: Sotsiaalprogrammid, mis liidavad sisserännanuid kohalike inimestega. Need peaksid olema võrdlemisi liberaalse ülesehitusega, kuna liialt jäigalt üles ehitatud programmid võivad inimesi eemale peletada või umbusku tekitada.

Tööd pole

Jah, töö leidmine on asi, millega peavad võrdselt pead murdma nii kohalikud elanikud kui ka sisserännanud. Siiski on väljastpoolt tulevad inimesed selle koha pealt hullemas seisus, sest eelnimetatud probleemid koos võimaliku diskrimineerimisega muudavad tööotsingud elavaks põrguks. Pealegi on rändluses olevad inimesed niigi rusutud muudest sundreisimisega kaasnevatest emotsioonidest.

Lahendus: Tööportaal, mis ühendab immigrante kohalike tööandjatega, kes soovivad saada kiiresti täiendavat tööjõudu. Väikeste tööampsude kaudu struktureeritud portaal aitab immigrantidel vaikselt kogemusi saada ja lisaraha teenida.