Ennustusi võib teha kogu maailma sündmustele

On muutunud traditsiooniks, et lisaks spordile võib ennustusportaalides panuseid teha ka kõiksugu teistele sündmustele, mis pole spordiga seotud. Nii nagu spordivõistluste tulemus, sõltuvad paljud muud ettevõtmised samuti hulgast vähem või rohkem etteennustatavatest asjaoludest, mis panuste tegemise põnevaks muudavad.

Ennustused on sageli hea mõõdik, et määrata kindlaks ühiskonna arvamus mingi protsessi senisest kulgemisest ja eeldatavast tulemusest. Sageli on ennustused isegi paremad küsitlustest, kuna ei näita mitte seda, kelle poolt on inimesed valmis ise hääletama, vaid seda, millist tulemust peavad inimesed kõige realistlikumaks.

 

Praegu on päevakajaline teema panuste tegemiseks USA presidendi tagandamisprotseduur  ehk impeachment (totalisaator). Kihlveoportaalide hinnangul on 75% suurune tõenäosus, et see juhtub 2020. aasta lõpuks.

 

Kui protseduur veel alanud ei olnud, olid koefitsiendid märgatavalt kõrgemad. Nüüd, mil protsess juba käib, on tõenäosus oluliselt suurem ning seetõttu ka võimalik võit väiksem. Võidavad need, kes kihlveokontoris sellekohase panuse juba varem ära tegid. Olukorra muutudes võib eeldada, et muutuvad ka koefitsiendid tagandamise läbiminemise suhtes. Sellises tendentsis pole midagi uut, kuna kiiresti arenevad sündmused on ühel hetkel suhteliselt prognoosimatud, aga järgmisel hetkel on nende tulemus juba täiesti ettenähtav.

 

Pikalt on panuseid pandu ka Suurbritannia väljaastumisele Euroopa Liidust ning selle erinevatele stsenaariumidele. Kui mõne aasta eest toimus alles rahvahääletus, siis olid kihlveokontorid väljaastumise suhtes üsna pessimistlikud. Nüüdsed koefitsiendid annavad tunnistust aga eraldumise vältimatusest. Muutunud on ka panused selle kohta, kuidas väljaastumise protsess kujuneb. Kui paari aasta eest ei lugenud ennustusportaalide koefitsientidest kokkuleppele jõudmise kohta välja kuigi suurt pessimismi, siis tasapisi muutusid asjad vastupidiseks.

 

Tähelepanuväärne on seegi, et sageli näevad kihlveokontorid mingi sündmuse tulemust paremini ette kui valdkonna eksperdid. Koefitsientides kaob nimelt konkreetse inimese subjektiivne arvamus ja tema soovitav tulemus, mistõttu peegeldavadki koefitsiendid kõige tõenäolisemat tulemust.