Emigratsiooni mõju lastele

Lapsed on igal juhul vastuvõtlikumad elu muutustele, ent ühest riigist teiste kolimine võib neidki vägagi tugevalt mõjutada. Laste puhul on oluline teadvustada, et nendega tuleb kõik suuremad muutused korralikult läbi rääkida. Vastasel juhul võib neile midagi arusaamatuks jääda ja see tekitab pikemas perspektiivis hõõrdumisi ja pingeid, näiteks laste ja vanemate vahel.

Igal juhul tasub lastele selgitada teise riiki kolimise korral kõiki tagamaid ja seda korralikult ning ilma igasuguste ilustamisteta. Kui hakata lastele valetama või ainult poolikut tõde rääkima, siis saavad nad sellest tihti alateadlikult aru. Tulemuseks on see, et väheneb usaldus mõlema poole vahel, kuna ka lapsed võivad hakata mingeid asju rääkimata jätma. Ausus ja otsekohesus peaks olema ikkagi ennekõike!

Kindlasti peab lastega kolimise puhul pidama silmas seda, et neil ei jääks mängukaaslastest puudust. Kui sellele aspektile mitte mõelda, siis võivad pere pisemad jääda üksikuks. Lapsed vajavad peaaegu pidevat tähelepanu ja kindlasti ei peaks kõik sellest vaid täiskasvanutelt tulema. Neil on vaja ka omavahelist suhtlust, aga välismaal on keelebarjääri tõttu see kerge kaduma. Niisiis tasubki panna lehte või internetti kuulutusi, et lapsele otsitakse toredat mängukaaslast.

Lapsed võivad olla uude keskkonda saabudes üsna vastuvõtlikud erinevatele vaba aja veetmise tegevustele. Internetis spordipanuste tegemine on saamas üha populaarsemaks, mistõttu tasub lastega sellest rääkida. Kindlasti on mõistlik tutvustada vastutustundlike panustamise põhimõtteid. Spordipanuste tegemine on asi, mida saab uude riiki saabudes terve perega teha, ent see nõuab korraliku eeltööd, et lapsed saaksid panustamise riskidest ja kasudest täielikult aru.

Tugifunktsioonide olemasolu peab olema laste puhul kindlasti tagatud. See tähendab seda, et vajaduse korral peab olema kättesaadav lastearst, kes saab probleemide puhul kiire diagnoosi anda ja ravimid välja kirjutada.

Lapsele tasub alati tutvustada kohalikku elu ja kultuuri, sest see aitab neil paremini ümbritsevast keskkonnast aru saada. Kui seda mitte teha, siis võivad ka lapsed hakata stereotüpiseerima, mille tulemusel tekivad väärad arusaamad uuest elukeskkonnast. Eriti oluline on teha neid tuttavaks kohaliku meediaga, tutvustades näiteks enim levinud veebilehti, telekanaleid ja ajalehti-ajakirju. Väikesed lapsed haaravad selliseid asju lennult ja isegi kui nad ei oska neid asju koheselt keelelisel tasandil mõista, siis annab see ikkagi neile tugeva aluse kohalikega integreerumiseks.